Οδηγίες ρύθμισης εξοπλισμού και πρόσβασης στα Webinars


Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα τηε Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας (ΕΣΜ) θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στην πλατφόρμα με τα στοιχεία login που σας έχουν δοθεί από την Γραμματεία. Μετά την είσοδό σας στην περιοχή μελών πρέπει να πατήσετε το Join Lessons στην δεξιά μεριά της οθόνης σας.


Το πρώτο video εξηγεί το τρόπο που πρέπει να συνδεθεί το headset ή hands free στον υπολογιστή σας. Η προμήθεια headset ή hands free είναι υποχρεωτική ώστε να μπορείτε να μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο στους καθηγητές.
Το δεύτερο σας ξεναγεί στην εφαρμογή ώστε να γνωρίσετε το περιβάλλον καθώς και τις δυνατότητές της.

Sound Settings

Attendee view