Χαιρετισμός του Διευθυντού της Σχολής Μαστολογίας


Από τον Απρίλιο του 2009 η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, ίδρυσε και λειτουργεί την Ελληνική Σχολή Μαστολογίας για να παρέχει μια ολοκληρωμένη πολυεπιστημονική εκπαίδευση στους ιατρούς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Μαστολογία, ανεξάρτητα από τον κορμό της βασικής  ειδικότητας στον οποίο ανήκουν.Η Σχολή περιλαμβάνει 5 διήμερους κύκλους (100 διδακτικές ώρες) μαθημάτων.

Η Διεύθυνση της Σχολής ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των μαθητών για πληρέστερη και περισσότερο εμπεριστατωμένη εκπαίδευση  αποφάσισε και εφαρμόζει από το 2016 την  βιντεοσκόπηση  όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι σπουδαστές της Σχολής παρακολουθώντας ξανά τις βιντεοσκοπημένες ομιλίες μπορούν  να διευκρινίζουν απορίες ή να καλύπτουν κενά γνώσεων. Oι βιντεοσκοπημένες ομιλίες θα διατίθενται  ηλεκτρονικά  (on demand) από τον ιστοχώρο της Σχολής σε σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέρος  της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω κλειδάριθμου. Θα εκπέμπονται και σε πραγματικό χρόνο (live streaming) μέσω Internet για ιατρούς που δεν ζούν στην Αθήνα και θέλουν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία on line χωρίς να επιβαρυνθούν με τα έξοδα και τον κόπο της μετακίνησης.

Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους υποψήφιους σπουδαστές και να τους  προτρέψω να παρακολουθήσουν ολόκληρη ή τμήματα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Σχολής Μαστολογίας, η οποία κινείται σε πολύ υψηλό επίπεδο και για τα Ελληνικά αλλά και για τα Διεθνή δεδομένα.

Δρ. Νικόλαος  Δημητρόπουλος, MD, PhD
Διδάκτωρ Ογκολογίας Μαστού Παν. Αθηνών
Ειδικός Ακτινοδιαγνωστής Μαστού,
Διευθυντής της Σχολής Μαστολογίας,
της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας